#

ปลดล็อคดาวน์! รัฐบาล-การท่องเที่ยวและกีฬา อนุมัติไฟเขียว "วิ่งมาราธอน"

ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๓) 

ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศปลดล็อกผ่อนปรนกิจกรรมด้านกีฬาทั้งหมด เพิ่มอีก 31 ประเภท

ซึ่งลำดับที่ 23 นั้นคือ "กีฬาวิ่งประเภทถนนและวิ่งเทรล" หมายความว่างานวิ่งต่าง ๆ สามารถกลับมาจัดได้ตามปกติแต่ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือฯ โดยเคร่งครัด

.

รู้อย่างนี้แล้ว...ไม่รอช้า คนรักษ์สุขภาพเช่นเราไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วพบกันในกิจกรรม 

"วิ่งสร้างพลังบุญ ครั้งที่ 1/2020"

ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

บริเวณไท่เสียนฝอเอวี้ยน พัทยา จังหวัดชลบุรี

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

เพิ่มเติมได้ที่


#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #วิ่งมาราธอน 

#วิ่งสร้างพลังบุญ #ไท่เสียนฝอเอวี้ยน พัทยา 

#เมืองพัทยา #สร้างบุญสร้างสุขภาพ